SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática

  Llibres

Juan Rof Carballo: La Curació Per La Paraula 

  17/05/2022 16:53


Antonio Piñas ens convida amb aquest text a descobrir un metge humanista que ha estat relegat a l'oblit, tot i ser un dels grans pensadors de la nostra tradició cultual. Des de la seva professió mèdica, Rof Carballo es preocupa per la salut integral del pacient. Busca trobar el sentit dels símptomes als avatars biològics i relacionals del subjecte. Una manera de curar que s'hauria d'impulsar.