SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática

  SEMP Participa

Títol

IX Jornada de Salut Mental Perinatal

IX Jornada de Salud Mental Perinatal

Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES)

El pròxim divendres 7 de maig de 2021, tondrá lloc la trobada anual de la IX Jornada de Salut Mental Perinatal, una activitat científica patrocinada per la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES) y la International Marcé Society for Perinatal Mental Health. La “Jornada” ha enttat ja en la conciència col.Lectiva dels/les professonals dedicats e interessats en el tema, que la viuen com una cita ineludible per intercanviar coneixements y opinions sobre la clínica, l'ensenyament i la investigació en aquest camp.