SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática

En construcción

Estatutos 2022

El 20 de maig de l'any 2022, a la Residència d'Estudiants de Madrid, carrer del Pinar número 21, Edifici Trasatlàntic, a la zona dels antics laboratoris de Pio del Rio Hortega i Antonio de Zulueta, es va celebrar l'Assemblea Extraordinària, que tenia com a tema monogràfic l'aprovació, o no, dels nous estatuts.

El president Fernando Martínez Pintor, va fer una breu introducció històrica, esmentant l'origen de la Residència d'Estudiants, inaugurada el 1910, i va ser Rei d'Espanya S.M. Alfons XIII.

A continuació, el president va ressaltar les figures de les personalitats que, al llarg de la història, havien estat entre les parets de la Residència, tals com Einstein, Mme Curie, Garcia Lorca, Dalí, Pío del Río Hortega, Antonio de Zulueta, etc.

El president va ressaltar el fet que els nous estatuts van ser ja aprovats en primera instància, a la reunió de la Junta Directiva, abans d'haver-los difós a tota la Societat.

El secretari de la SEMP, Agustin Luceño Mardones, va indicar a tots els presents les modificacions proposades pels diferents socis. Propostes que van ser votades i aprovades totes per unanimitat.

Després de diferents modificacions del redactat, es va procedir a la seva aprovació definitiva, fet que es va fer per unanimitat.