SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática

  SEMP Informa

“Canvi social, Psiquiatria i COVID”

XIV Congrés Nacional de l'Associació Espanyola de Psiquiatria Privada

Bilbao, 14 – 16 d'octubre de 2021