SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática

“La SEMP Areas Científica i Cultural” és un espai obert permanentment a tots i cadascun dels socis de la SEMP, perquè expressin, publiquin, les seves opinions. És un espai comú als darrers articles científics que es publiquin, a les obres de teatre que es puguin aconsellar, als llibres que siguin interessants, a les pel·lícules, etc., tot plegat sota l'ampli marge intel·lectual que dóna la medicina psicosomàtica i l'antropològica mèdica.

Idealment, cada enviament que faci el soci ha d'anar acompanyat d'una nota amb dues línies de presentació i justificació de l'enviament, però aquesta nota no és imprescindible.

Les publicacions seran regulades per la Junta i la Vice-Junta.