SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática

  SEMP Organitza

Presentació

Capçalera

SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA PSICOSOMÀTICA

L'actual Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica (SEMP) va néixer el 18 de desembre de 1955 després de la I reunió de l'Associació Espanyola de Psicoteràpia i Medicina Psicosomàtica a El Escorial, Madrid, per part dels professors Rof Carballo, Sarró, Obiols Vié i Gallart Monés.

Des de llavors, la SEMP està oberta a totes les orientacions assistencials i investigadores que treballen en el camp dels problemes psicopatològics i psicosocials dels pacients medicoquirúrgics i de les vicissituds de les relacions entre el personal sanitari i els pacients.

La nostra vocació és mantenir la tradició humanista dels metges pioners, els conceptes bàsics que perduren de la intersecció ment-cos revisats des dels nous coneixements i l'aprofundiment en els reptes que el nou pacient mèdic o quirúrgic planteja des de la perspectiva psicològica i psicopatològica.

La SEMP vol ser un fòrum obert a la medicina, a la psicologia i altres professions afins, dins de les ciències de la salut, així com a la societat per facilitar l'assistència, la docència i la investigació al voltant de l'home, considerat com a persona .


MEDICINA PSICOSOMÀTICA

La Medicina Psicosomàtica és una manera de fer Medicina. Reconeguda com a especialitat mèdica a Alemanya, Holanda, etc., a Espanya sorgeix en un context mixt des de la Medicina Interna a la psicoanàlisi. El seu pilar bàsic va ser Juan Rof Carballo i l'entroncament amb la Psicosomàtica mundial es va donar a través de la Societat Internacional de Psicoteràpia Existencial.

Implica un enfocament bio-psico-social de l'emmalaltir de cada pacient, per tant, considera que cal tenir en compte els factors psicològics i ambientals que envolten a l'home, no d'una manera aïllada, sinó interrelacionats i en interacció.

Per als professionals de la Medicina Psicosomàtica, hi ha molts pacients les malalties no són causades de manera exclusiva o prevalent per factors orgànics sinó que el seu procés patològic no és més que el reflex d'un patiment psíquic, emocional, afectiu, personal o social.

Entre les patologies psicosomàtiques més freqüents es troben les depressions, els trastorns de la conducta alimentària, les addiccions, l'alcoholisme, les migranyes, l'estrès, els reumatismes i els trastorns d'ansietat, entre d'altres. La hipertensió arterial, la malaltia coronària i les malalties metabòliques, com la gota o la diabetis, són també exemples de patologia eminentment psicosomàtica. Avui dia, la Psicosomàtica pot jugar un paper imprescindible com a integradora i comprensiva de l'emmalaltir de l'home actual.

"Persones que atenen persones" pot ser un lema-resum del que pretenen els professionals de la medicina psicosomàtica estesos per pobles, ambulatoris i hospitals, treballant en l'àmbit públic o privat i utilitzant els instruments auxiliars, vells i nous, senzills o costosos que es vegi oportú, de la cadira -com deia Gregorio Marañón- fins al PET o les anàlisis genètiques.

Madrid, 19 de febrer de 2015SecretariaTècnica (Informació i Inscripció)

Persona de referència:
Esther Rodríguez Díaz
Psicóloga. Sevilla.

C/Asunción, 59 1ºDch, 41011. Sevilla

Tfno.: 954 27 07 80
Email: semedicinaps@gmail.com
Web: www.semp.org.es

Secretaria Logística (Viatges i Hotels)

Persona de referència:
Viajes Puente - Ricardo Romero

C/ Trastamara, 19, 41001. Sevilla

Tfno.: 954 22 33 15
Email: direccion@viajespuente.es
Web: www.viajespuente.es